Kit Harley Evo

Gasket Set Harley Davidson Fx 1340'84-'88 (evo)

Gasket Set Harley Davidson Fx 1340'84-'88 (evo)
Gasket Set Harley Davidson Fx 1340'84-'88 (evo)
Gasket Set Harley Davidson Fx 1340'84-'88 (evo)
Gasket Set Harley Davidson Fx 1340'84-'88 (evo)

Gasket Set Harley Davidson Fx 1340'84-'88 (evo)

Harley Davidson FXE 1340 Super Glide 1984. Harley Davidson FXEF 1340 Fat Bob 1985.

Harley Davidson FXST 1340 Softail 1984. Harley Davidson FXST 1340 Softail 1985. Harley Davidson FXST 1340 Softail 1986.
Gasket Set Harley Davidson Fx 1340'84-'88 (evo)